Hwsmoniaeth wael

Mae tribiwnlys Tir Amaethyddol Cymru yn penderfynu rhai dadleuon sydd yn berthnasol i hwsmoniaeth wael.

Ceisiadau

  • Cais am dystysgrif hwsmonaeth wael, lle mae landlord yn gwneud cais i’r tribiwnlys am dystysgrif hwsmonaeth wael (Ffurflen Gais AG01
     
  • Ymateb i gais, bydd y tribiwnlys yn anfon copi o’r cais at y tenant er mwyn cael barn ar y cais (Ffurflen Gais AG02)

Mae ein llyfrynnau canllaw ar wneud ceisiadau a derbyn ceisiadau yn cynnwys gwybodaeth bwysig am derfynau amser a gweithdrefnau’r tribiwnlys