Ceisiadau amaethyddol

Mae Tribiwnlys Tir Amaethyddol Cymru yn gwneud cyfraniad pwysig at ddatrys anghydfodau a phroblemau eraill rhwng landlordiaid a thenantiaid amaethyddol. Rhaid iddynt ddeillio o gytundebau tenantiaeth o dan Ddeddf Daliadau Amaethyddol 1986.

Gallwch lawrlwytho ffurflenni cais a llyfrynnau canllaw drwy’r dolenni isod. Os ydych chi’n cael trafferth lawrlwytho neu eisiau copi mewn fformat arall, cysylltwch â ni.

Rydym yn ymdrin â’r anghydfodau canlynol: