Croeso i Dribiwnlys Tir Amaethyddol Cymru

Tribiwnlys annibynnol sydd wedi'i sefydlu i ddatrys anghydfodau penodol yn ymwneud â daliadau amaethyddol yw Tribiwnlys Tir Amaethyddol Cymru.

Trefniadau swyddfa'r Tribiwnlys

Mae’r tribiwnlys yn parhau i weithio o bell, gyda mynediad cyfyngedig at eitemau a anfonir trwy’r post.  Os yn bosibl, gofynnwn i chi anfon unrhyw ddogfennau sydd eu hangen ar y tribiwnlys (yn cynnwys ffurflenni cais a datganiadau ysgrifenedig) trwy e-bost i AgriculturalLandTribunalWales@llyw.cymru

Os nad yw hyn yn bosibl, dylech gysylltu â swyddfa’r tribiwnlys ar  0300 025 9809 i wneud trefniadau eraill.

Mae’r tribiwnlys yn rhestru gwrandawiadau fel arfer. Serch hynny, dylech nodi fod mwyafrif yr achosion yn cael eu rhestru’n rhithiol, yn defnyddio llwyfan fideo y Tribiwnlys.

Rydym yn ymdrin ag anghydfod sy'n ymwneud â:

Draenio tir

Draenio tir

  • Adfer neu wella ffosydd
Dysgwch fwy
Cytundebau tenantiaeth

Cytundebau tenantiaeth

  • Rhybudd i ymadael â daliad
  • Olyniaeth yn dilyn marwolaeth
  • Olyniaeth yn dilyn ymddeoliad
Dysgwch fwy
Amaethyddol

Amaethyddol

  • Hwsmonaeth wael
  • Llosgi grug neu laswellt
  • Cyfarpar sefydlog
  • Gwelliannau hirdymor
  • Gardd fasnachol
Dysgwch fwy

Ein cefndir

Mae TTA Cymru, ei aelodau a'i benderfyniadau yn annibynnol ar y Llywodraeth. Llywodraeth Cymru sy'n darparu cymorth gweinyddol a chyllid ar gyfer y tribiwnlys.

Dysgwch fwy

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os na allwch ddod o hyd i unrhyw beth rydych yn chwilio amdano.

Ymweld â safle

Gaill y Tribiwnlys ymweld â thir sy’n eiddo i ac yn cael ei feddiannu gan unrhyw barti neu dir sy;n berthnasol i achos.

Dysgwch fwy