Croeso i Dribiwnlys Tir Amaethyddol Cymru

Tribiwnlys annibynnol sydd wedi'i sefydlu i ddatrys anghydfodau penodol yn ymwneud â daliadau amaethyddol yw Tribiwnlys Tir Amaethyddol Cymru.

Rydym yn ymdrin ag anghydfod sy'n ymwneud â:

Coronafeirws (COVID-19)

Yn sgil pandemig COVID-19 - mae gan y Tribiwnlys fynediad cyfyngedig iawn, os o gwbl, at eitemau a ddanfonir trwy'r post. A allwch sicrhau bod unrhyw ddogfennau (gan gynnwys ffurflenni cais a chyflwyniadau ysgrifenedig) sy'n ofynnol gan y Tribiwnlys yn cael eu hanfon trwy e-bost at: AgriculturalLandTribunalWales@llyw.cymru

Nid yw'r Tribiwnlys yn bwriadu rhestru unrhyw wrandawiadau wyneb i wyneb yn y dyfodol agos. Bydd Gwrandawiadau sydd wedi’u trefnu yn cael eu cynnal gan ddefnyddio system rithiol, gydag unrhyw archwiliadau safle yn cael eu trefnu fesul achos.

Bydd Gorchmynion Cydsynio a Gwrandawiadau Cyfarwyddo yn parhau i gael eu cynnal drwy gynhadledd ffôn neu unrhyw ddulliau eraill o gyfathrebu o bell.

Draenio tir

Draenio tir

  • Adfer neu wella ffosydd
Cytundebau tenantiaeth

Cytundebau tenantiaeth

  • Rhybudd i ymadael â daliad
  • Olyniaeth yn dilyn marwolaeth
  • Olyniaeth yn dilyn ymddeoliad
Amaethyddol

Amaethyddol

  • Hwsmonaeth wael
  • Llosgi grug neu laswellt
  • Cyfarpar sefydlog
  • Gwelliannau hirdymor
  • Gardd fasnachol

Ein cefndir

Mae TTA Cymru, ei aelodau a'i benderfyniadau yn annibynnol ar y Llywodraeth. Llywodraeth Cymru sy'n darparu cymorth gweinyddol a chyllid ar gyfer y tribiwnlys.

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os na allwch ddod o hyd i unrhyw beth rydych yn chwilio amdano.

Ymweld â safle

Gaill y Tribiwnlys ymweld â thir sy’n eiddo i ac yn cael ei feddiannu gan unrhyw barti neu dir sy;n berthnasol i achos.