Tribiwnlys annibynnol sydd wedi'i sefydlu i ddatrys anghydfodau penodol yn ymwneud â daliadau amaethyddol yw Tribiwnlys Tir Amaethyddol Cymru.

Rydym yn ymdrin ag anghydfod sy'n ymwneud â:

Draenio tir

Draenio tir

  • Adfer neu wella ffosydd
Cytundebau tenantiaeth

Cytundebau tenantiaeth

  • Rhybudd i ymadael â daliad
  • Olyniaeth yn dilyn marwolaeth
  • Olyniaeth yn dilyn ymddeoliad
Amaethyddol

Amaethyddol

  • Hwsmonaeth wael
  • Llosgi grug neu laswellt
  • Cyfarpar sefydlog
  • Gwelliannau hirdymor
  • Gardd fasnachol

Ein cefndir

Mae TTA Cymru, ei aelodau a'i benderfyniadau yn annibynnol ar y Llywodraeth. Llywodraeth Cymru sy'n darparu cymorth gweinyddol a chyllid ar gyfer y tribiwnlys.

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os na allwch ddod o hyd i unrhyw beth rydych yn chwilio amdano.

Ymweld â safle

Gaill y Tribiwnlys ymweld â thir sy’n eiddo i ac yn cael ei feddiannu gan unrhyw barti neu dir sy;n berthnasol i achos.