Cytundebau tenantiaethau

Mae Tribiwnlys Tir Amaethyddol Cymru yn gwneud cyfraniad pwysig at ddatrys anghydfodau a phroblemau eraill rhwng perchnogion a thenantiaid amaethyddol. Rhaid iddynt ddeillio o gytundebau tenantiaeth o dan Ddeddf Daliadau Amaethyddol 1986.