Dylai ceisiadau i Dribiwnlys Tir Amaethyddol Cymru gael eu hanfon i'r cyfeiriad isod.

Tribiwnlys Tir Amaethyddol Cymru

Adeiladau'r Llywodraeth,
Spa Road East,
Llandrindod,
Powys LD1 5HA


Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych eisiau rhagor o wybodaeth am sut i wneud cais, cysylltwch â ni drwy:

Ffôn: 0300 025 9809

E-bost: AgriculturalLandTribunalWales@llyw.cymru