Cysylltu

Dylai ceisiadau i Dribiwnlys Tir Amaethyddol Cymru gael eu hanfon i'r cyfeiriad isod.

Tribiwnlys Tir Amaethyddol Cymru
Uned Tribiwnlysoedd Cymru
Blwch Post 100
Llandrindod
Powys
LD1 9BW


Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych eisiau rhagor o wybodaeth am sut i wneud cais, cysylltwch â ni drwy:

Ffôn: 0300 025 9809 
Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.

E-bost: AgriculturalLandTribunalWales@llyw.cymru