Cysylltu

Dylai ceisiadau i Dribiwnlys Tir Amaethyddol Cymru gael eu hanfon i'r cyfeiriad isod.

Tribiwnlys Tir Amaethyddol Cymru

Uned Tribiwnlysoedd Cymru

Parc Cathays

Caerdydd

CF10 3NQ


Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych eisiau rhagor o wybodaeth am sut i wneud cais, cysylltwch â ni drwy:

Ffôn: 0300 025 9809

E-bost: AgriculturalLandTribunalWales@llyw.cymru