Canllawiau a Ffurflenni

Mae gwybodaeth am y mathau o anghydfod rydym yn ymdrin â nhw a sut i wneud cais i Dribiwnlys Tir Amaethyddol Cymru ar gael yn ein llyfrynnau canllaw.

Gallwch lawrlwytho llyfrynnau canllaw a ffurflenni cais o'r wefan hon, neu gallwch gysylltu â ni os ydych chi am i ni anfon copi atoch.

Ar ôl llenwi ffurflen gais, dylech ei dychwelyd i Dribiwnlys Tir Amaethyddol Cymru.

Draenio tir

Cytundebau tenantiaeth

Ceisiadau Amaethyddol


Gallwch hefyd lawrlwytho llyfrynnau canllaw a ffurflenni ar gyfer gwneud a derbyn cais a gwrandawiadau ac archwiliadau tribiwnlys o'r wefan hon.

Mae'n bosibl y bydd ein geirfa a'n cofrestr o gyhoeddiadau ar dudalen cwestiynau cyffredin y wefan yn ddefnyddiol hefyd.