Gardd fasnachol

Mae tribiwnlys Tir Amaethyddol Cymru yn penderfynu rhai dadleuon sydd yn berthnasol i erddi masnachol.

Ceisiadau

  • Cais am gyfarwyddyd i drin daliad amaethyddol fel gardd fasnachol, lle mae tenant yn gwneud cais i’r tribiwnlys am gyfarwyddyd bod y daliad/rhan o’r daliad yn cael ei drin fel gardd fasnachol (Ffurflen Gais AG11)
     
  • Ymateb i gais, bydd y tribiwnlys yn anfon copi o’r cais at gynrychiolydd y diweddar denant er mwyn cael barn ar y cais (Ffurflen Gais AG12)

Mae ein llyfrynnau canllaw ar wneud ceisiadau a derbyn ceisiadau yn cynnwys gwybodaeth bwysig am derfynau amser a gweithdrefnau’r tribiwnlys.