Termau

Dyma restr yn nhrefn yr wyddor o rai o'r geiriau a'u diffiniadau a ddefnyddir.