Rhybudd i ymadael â daliad

Mae Tribiwnlys Tir Amaethyddol Cymru yn penderfynu ar anghydfodau penodol sy’n ymwneud â rhybudd i ymadael â daliad.

Rydym yn ymdrin â’r anghydfodau canlynol: