Adroddiadau blynyddol

Mae’r tribiwnlys yn cofnodi gwybodaeth ystadegol am y nifer a’r mathau o geisiadau sy’n dod i law.

Cafodd adroddiad blynyddol cyntaf Tribiwnlys Tir Amaethyddol Cymru ei gyhoeddi ym mlwyddyn ariannol 2012/13. Mae’r adroddiad yn cynnwys gwybodaeth ystadegol am nifer y ceisiadau ac apeliadau a dderbyniwyd, gwybodaeth rheoli perfformiad a gwariant y tribiwnlys.

Gallwch lawrlwytho adroddiadau blynyddol o’r dolenni isod.

Os ydych chi’n cael trafferth lawrlwytho neu eisiau copi mewn fformat arall, cysylltwch â ni.