Pwerau’r Tribiwnlys

Mae awdurdodaeth Tribiwnlys Tir Amaethyddol Cymru wedi’i phennu yn y ddeddfwriaeth ganlynol.

Deddf Amaethyddiaeth 1947 (Adran 73) Ar gael i’w darllen ar-lein ac mewn fformat y gellir ei argraffu ar y wefan swyddogol ar gyfer deddfwriaeth y DU.  

Deddf Daliadau Amaethyddol 1986 Ar gael i’w darllen ar-lein ac mewn fformat y gellir ei argraffu ar y wefan swyddogol ar gyfer deddfwriaeth y DU.

Deddf Draenio Tir 1991 (Adran 28) a Deddf Draenio Tir 1991 (Adran 30) Ar gael i’w darllen ar-lein ac mewn fformat y gellir ei argraffu ar y wefan swyddogol ar gyfer deddfwriaeth y DU.