ALT 6156: Tresi Aur, Glowg-y-Twr, Llanarthney (Saesneg yn unig)