Adnoddau defnyddiol

Noder - nid ydym yn gyfrifol am gynnwys y gwefannau nac yn argymell unrhyw sefydliad penodol.

 

Mae’r Tribiwnlys Haen Gyntaf (Siambr Eiddo), Tir Amaethyddol a Draenio (AL&D) yn gwneud gwaith pwysig wrth ddatrys achosion o anghydfod a materion eraill rhwng tenantiaid amaethyddol a landlordiaid sy’n codi o gytundebau tenantiaeth o dan Ddeddf Daliadau Amaethyddol 1986. Mae hefyd yn ystyried ceisiadau o dan adrannau 28 a 30 o Ddeddf Draenio Tir 1991, mewn perthynas â rhai mathau o anghydod ynghylch draenio rhwng cymdogion. Mae’r triwbinlys hwn yn cwmpasu Lloegr.

Dolen defnyddiol:

Cyfiawnder (dolen allanol - Saesneg yn unig)