Adborth

Rydym yn croesawu adborth ar bob agwedd ar ein gwaith er mwyn gwella ein gwasanaeth.

Mae croeso i ddefnyddwyr y tribiwnlys roi adborth ar y tribiwnlys drwy un o’r dulliau canlynol:

  • yn ysgrifenedig
  • ffacs
  • e-bost
  • ffôn
  • yn bersonol.

Rydym yn croesawu adborth ar bob agwedd ar ein gwaith er mwyn gwella ein gwasanaeth. Fodd bynnag, os ydych chi’n dymuno gwneud cwyn ffurfiol am ein gwasanaeth, cysylltwch â ni i drafod eichcwyn neu ysgrifennwch atom i ddweud pam rydych chi’n anhapus gyda’r gwasanaeth a ddarparwyd.

Os hoffech chi roi adborth i ni, defnyddiwch y wybodaeth ar ein tudalen 'Cysylltu â ni'.

Mae cyfle hefyd i chi roi adborth drwy lenwi ein Harolwg o Foddhad Cwsmeriaid.