ALT 6197: Dyffryn Farm, Caerau, Pen-y-bont ar Ogwr (Saesneg yn unig)