ALT 6138: Tir Rock Cottage, Cymau, Sir y Fflint (Saesneg yn unig)